SÝPARÝÞ HATTI

Ýnoksclean.com online alýþveriþ sitesi Ýnoksclean markalý ürünlerin nihai tüketiciye aracýsýz olarak online satýlmasý amacý ile kurulmuþtur.

Ürünlerimiz
L200 Az Köpüren Katkýlý Ana Yýkama Maddesi 20 Kg.

L200 Az Köpüren Katkýlý Ana Yýkama Maddesi 20 Kg.

 

• Tam ve yarý otomatik çamaþýr makinelerinde beyaz ve renkli çamaþýrlarda  güvenle kullanýlýr. Her ýsýda etkilidir.
• Pamuklu, sentetik ve karýþým elyaflý tekstilin yýkanmasýnda uygundur.
• Kullaným Dozajý: 3-4 gr/lt (su), 15-20 gr/kg (çama...

Ürünlerimiz
G111 Rögar, Gider ve Lavabo Açýcý Sývý 5 Lt.

G111 Rögar, Gider ve Lavabo Açýcý Sývý 5 Lt.

 

Kullaným Talimatý:
Ürünü týkanmýþ gidere 100 Gr.’dan baþlayarak uygulayýnýz. Üzerine bol miktarda soðuk su dökünüz. Uygulama esnasýnda oluþan buharý solumayýnýz.
Risk ve Güvenlik Ýbareleri:
R35: Ciddi yanýklara neden olabilir.
...

Ürünlerimiz
M105 Ýnoksclean Paslanmaz Çelik Parlatýcý 0.624 Lt.

M105 Ýnoksclean Paslanmaz Çelik Parlatýcý 0.624 Lt.

 

Kullaným Alaný:
Paslanmaz çelik, krom, nikel alaþýmlý metal yüzeylerin temizlik ve bakýmýnda kullanýlýr. Metal yüzeyleri çizmeden temizler ve parlatýr. Parlaklýk saðlayan ve tekrar kirlenmesini önleyen bir film tabakasý oluþturur. Yüzeye hoþ bir görü...

Ürünlerimiz
M100 Ýnoksclean Endüstriyel Bulaþýk Makine Deterjaný 25 Lt.

M100 Ýnoksclean Endüstriyel Bulaþýk Makine Deterjaný 25 Lt.

 

Kullaným Alaný:
Endüstriyel tip bulaþýk makinelerine takýlan dozaj pompalarý ile kullanýlýr. Yumuþak ve orta  sertlikteki sularda her türlü kir þartlarýnda mükemmel sonuç verir. ÝNOKSCLEAN M101 ile birlikte kullanýlýr.  Su sertliðine göre dozaj ayarla...

Ürünlerimiz
G110 Banyo ve Armatür Temizleme Maddesi 1 Lt.

G110 Banyo ve Armatür Temizleme Maddesi 1 Lt.

 

Kullaným Alaný:
Aside karþý dayanýklý tüm yüzeylerde meydana gelen kireç oluþumlarýný temizlemede güvenle kullanýlýr. (Sýrlý yüzeyler) Metal yüzeylerde güvenle kullanýlýr. Sývý olduðu için kullanýmý kolaydýr.Ayrýca kullanýmýnda sýcak su gerektirmez,...